Table of Performance

headingtable

EU TestStandard IndustrialMulti-Risk AvoidanceGlobal Compliant
EN 13937 Tear resistance2stars3stars5stars
EN 11611WeldersTypically > 270gsmticktick
- Flame A1tickticktick
- Flame A2crossticktick
- Metal drops class 1tickticktick
- Metal drops class 2Typically > 300gsmTypically > 250gsmTypically > 250gsm
EN 11612Flame and Heattickticktick
- Iron splash ETypically > 270gsmticktick
EN 20471Hi-visibilitytickticktick
EN 13034 type 6Chemicaltickticktick
EN 61482-1-2 Class 1Electric arctickticktick
EN 61482-1-2 Class 2Electric arctickticktick
EN 1149-5Antistatictickticktick
EN 15614Wildland firecrossticktick
EN 343Foul weatherwhen laminatedwhen laminatedwhen laminated
US Test
ANSI 107Hi-visibilitytickticktick
NFPA 1975Stationweartickticktick
NFPA 70EElectric arctickticktick
NFPA 2112Flash firecrosscrosstick
NFPA 1977Wildland firecrosscrosstick
South Africa
SANS 1423-1Flammabilitytickticktick
SANS 724:2010Electric arctickticktick
World
AATCC 147Bacteriostatictick1pluscrosscross
SNV 195 921Fungistatictick1pluscrosscross
FIA 8856-2000Racing Driversknitweartickknitweartickknitweartick